"Örgütlü Emek, Sağlıklı Toplum"

TwitterFacebookInstagramYouTube
Image

 Nisan 2024

TTB Merkez Konseyi Başkanı
Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan Hekimlere 14 Mart Mektubu

I'm an image
I'm an image

Toplumsal İyilik Halinde TTB'nin Rolü

Son yıllarda TTB’nin kapatılma tehditleri, TTB yasasını değiştirme girişimleri, yöneticilerinin cezalandırılması vb. saldırıların yoğunlaşmasının nedeni sağlık hizmet üretiminde birey, toplum ve doğa yararına olmayan politikaların (neoliberal reformların) ve sağlıksızlık üreten tüm AKP-MHP politikalarının TTB tarafından deşifre edilerek sağlık ortamı ve toplumla buluşturması ve toplumsal meşruiyet sağlayabilmesindedir. Bu politikaların kriz içinde olması ve alternatiflerinin de TTB ve toplumsal muhalif güçlerce gündemleştirilmesi AKP-MHP blokunu daha da kızdırmaktadır. TTB’ye bugünden sonra düşen de toplumcu sağlık hizmeti ve toplumsal sağlık için mücadeleyi büyüterek devam etmek olacaktır.

Mehmet Zencir

I'm an image

Hekim İntiharları

Hekim intiharları bireysel bir trajedi olmasının yanı sıra hekimlerin aileleri, sosyal çevreleri, sağlık sistemi ve toplum üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. İntihar risk faktörlerinin tanımlanması, çalışma ortamlarının düzenlenmesi, ruhsal destek almalarının kolaylaştırılması, stres yönetimi, ruhsal dayanıklılık, mesleki zorluklarla mücadele konularında farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi, damgalanma ile mücadele hekim intiharlarını önlemeye yönelik geliştirilecek müdahalelerin temel unsurlarıdır. 

Gülin Özdamar Ünal

Ejder Akgün Yıldırım

I'm an image

Cezaevi Ring Araçları

18 Eylül 2011 sabahı saat 06.30 civarında Kayseri-Malatya Karayolunun Karakuyu köyü civarında Van’dan İstanbul’a mahpus götüren ring aracı seyir halindeyken alev aldı. Şoför aracı durdurdu, askerler dışarı çıktı. Görevliler kilitli kapıları açamadıkları için 5 mahpus yanarak hayatını kaybetti. Ring aracının daha önceden arızalı olduğu, acil çıkış kapısının olmadığı, mahpusların ellerinin kelepçeli olduğu, mahpusların kaçmasını önlemek için asma kilit, sürgülü kilit ve anahtarlı kilit şeklinde 3 ayrı kilit sisteminin olması nedeniyle geç kalındığı, bilirkişi raporu ile kanıtlandı.

TTB İnsan Hakları Kolu

I'm an image

FİSA Çocuk Hakları Merkezi’nden
Ezgi Koman ile Söyleşi: Ölüm ve Çocuk
Yan Yana Anılması Zor İki Sözcük

Türkiye’de çocuk olmayı, çocukların yaşam hakkını ve çocuklara yönelik çalışmaları ve yaşamdan koparılan çocuklarla ilgili devam eden hukuki süreçleri FİSA Çocuk Hakları Merkezi’nden Ezgi Koman ile konuştuk. Koman, yaşamını kaybeden çocuklarla ilgili “Aslında ölüm ve çocuk yan yana anılması zor iki sözcük. Bir çocuğun ölmesi ‘doğal’ değildir. Çocuk büyür gelişir, doğal olan budur. ‘Ölüm’ yetişkinliğe aittir. Belki de yaş almışlığa… Oysa Türkiye’de her yıl yüzlerde çocuk önlenebilir sebeplerden dolayı yaşamını kaybediyor” dedi.

Ayşe Uğurlu

I'm an image

Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım ile Söyleşi: Olağanüstü Durumlar, Belirsizlik ve Güvensizlik Sarmalında Ruh Sağlığı

Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım ile olağanüstü durumlarda ruh sağlığının örgütlenmesinde izlenebilecek temel yaklaşımları ve destek sisteminin nasıl örgütlenebileceğini konuştuk. Prof. Dr. Yıldırım, “Psikososyal desteğin en önemli kurallarından birisi sürekli, sebat eden ve yalnız bırakmayan olması gerektiğidir. İkincisi ve en önemlilerinden biri yapılan bütün destek müdahalelerinin insan onuruna, haysiyetine ve özgür iradesine uygun şekilde yapılmasını sağlamaktır” dedi.

— Şiyar Güneş

I'm an image

Sağlıklı Bir Nesil İçin Ücretsiz Okul Yemeği ve Temiz İçme Suyu Acilen Sağlanmalıdır

Okul yemeği programlarının uygulandığı ülkelerde, bu programın çocuk yoksulluğuna, okul terki ve devamsızlığın azaltılmasına, akademik başarının artırılmasına, cinsiyetten kaynaklı ayrımcılığın, eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına etkisi, ulusal ve uluslararası kurumların yaptığı çalışmalarla ortaya konmuştur. Dolayısıyla, ‘çocuklara ücretsiz okul yemeği’ programlarının uygulanmaması durumunda çocuklarımızın fiziksel, psikolojik ve bilişsel yetilerinin olumsuz etkileneceği de bir o kadar net bir gerçektir.

— Ali İhsan Ökten 

I'm an image

Antakya Toz Duman mı Oldu?

6 Şubat’ın üzerinden 14 ay geçti; dile kolay bir yılı aşkın bir süre; günleri saymıyoruz artık… Depremin ağır yaralarını dayanışma ve umutla iyileştirmeye çalıştığımız, zamanın bazen durduğu bazen çok hızlandığı uzun bir süre sonrasında Hatay’ı ve özelde Antakya’yı merak edenler için işte bu yazı. Antakya nasıl oldu diyenlere “Toz duman oldu” dememi istedi işini bir konteynırda sürdürmeye çalışan kardeşim. 2300 yıllık emanet o güzelim kadim şehir, toz duman içinde devasa bir boşluğa, kocaman bir şantiyeye dönüşmüş durumda.

— Demet Parlar

I'm an image

Ölüm Sana Yakışmadı! Çok Ama Çok Azaldık! 

Biyografisini anlattığı yakın dostu Kürt Mehmet’in, “Devrimciler temiz kalmalı” sözüne uygun bir yaşam sürdü Metehan. Her daim aydın duruşu, toplumsal duyarlılığı olan bir hekim olarak öğrenen/öğreten oldu. TTB bir okuldu. Sendika bir okuldu. Siyaset bir okuldu. O tüm okulların hem öğrencisi hem de öğretmeni oldu. Farklı şeyler söylese de farklı uyarılarda bulunsa da bulunduğu her yapıda samimi duruşu, açık sözlülüğü ve içtenliği ile mücadeleye güç verdi. Örgütlenmenin bir insan ilişkisi olduğunu yaşam alanlarına girmeden örgütlü mücadelenin olamayacağını biliyordu. O iyi insandı, iyi hekimdi, iyi devrimciydi. Onun ölümüyle çok ama çok azaldık…

— Ö. Özkan Özdemir

I'm an image

Yaşar Kemal’in Kadın Karakterleri 

Yaşar Kemal’in romanlarında ayrıca “köylü kadın” imgesi hayatımıza girer. Bu kadınların karşılaştığı sorunları, toplumsal ve iktisadi problemleri ele alarak oluşturulmuş kadın imgeleriyle buluşuruz yazarın metinlerinde. Kadın, ağalara ve toplumsal düzene karşı mücadelede erkeklerle eşit hatta daha ileriden mücadeleye katılmaktadır. Bu Kybele’nin bir özelliğidir. Yer Demir Gök Bakır’da örneğin, köylüleri köyden çıkarmak isteyen ağaya karşı kadınlar tepki göstermiş, bunun üzerine Adil Ağa kadınlardan korktuğu için köye girememiştir. Bu şekilde, Yaşar Kemal’in birçok romanında kadınların toplumsal patlamaları başlattığına, ağaların kadınlardan korktuğu için temkinli davrandığına tanık oluruz. Yaşar Kemal ve Fakir Baykurt sayesindedir ki, nihayet köy edebiyatımızda kadın etkin, çalışan, düşünen, yaşayan bir karakterdir ve en önemlisi de insandır, eştir-eşittir.

— Gönül Malat

I'm an image

Halis Dokgöz’ün “Kusursuz Cinayet” Kitabı: Her Temas İz Bırakır 

Dr. Halis Dokgöz’ün “Kusursuz Cinayet” kitabı adli tıp ve adli bilimciler açısından birçok noktayı sorgulayarak “Kusursuz Cinayet Var mıdır?” sorusuna yanıt arıyor. Bu yanıtları ararken konuya sadece adli tıp profesörü unvanıyla akademik açıdan bakmıyor. Genel okuyucu kitlesini düşünerek konuya meraklı olan okuyucuların meramını da gidermeyi amaçlıyor. ... Halis Dokgöz, “Kusursuz Cinayet” kitabında her cinayetin veya her suçun mutlaka geride bir iz bırakacağını bu nedenle cinayetin hiçbir zaman kusursuz olmayacağını ve cinayetin silahının da bizzat kusurun kendisi olduğu gerçeğini unutmamamız gerektiğini belirtiyor.

— Ali İhsan Ökten

ŞİİR DÜNYASI

Senin de Kıyametin Olacak
-Demir Ökçe’ye Zeyl-

 

Serdar Koç

I'm an image

TTB'DEN HABERLER

I'm an image

TTB ve İstanbul Tabip Odası’nın Çağrısıyla Büyük Hekim Yürüyüşü Yapıldı: 14 Martları Bayram Kılmak İçin; Şiddetsiz, Güvenli, Güvenceli, Demokratik Bir Yaşam İçin Mücadele Sözü Veriyoruz!

I'm an image

TTB ve Tabip Odaları 14 Mart’ta “Hekimlerin 14 Acil Talebi”ni Açıkladı, 16 Mart Büyük İstanbul Buluşması’na Çağrı Yaptı

 

I'm an image

TTB AHEK ve SES, “Aile Sağlığı Çalışanları Vergide Adalet İstiyor” Eylem Sürecini Başlattı: 21 Şubat’tan İtibaren Her Çarşamba Tüm ASM’lerde Eylemdeyiz!

I'm an image

TTB AHEK Eylem Süreci Kapsamında Edirne’deydi: ASM Çalışanları Ziyaret Edildi, “Vergide Adalet” Talebi Yükseltildi

Image

TTB AHEK ve SES’in “Vergide Adalet” Eylemleri Başladı: Vergi Oranı Üst Sınırı %15 Olana Dek Her Çarşamba Eylemdeyiz

Image

TTB AHEK ve SES’in “Vergide Adalet” Eylemleri Üçüncü Haftasında: Vergi Kesintileri Yıl İçinde Sabit Kalsın, Kesinti Oranı Üst Sınırı %15 Olsun!

Image

TTB AHEK ve SES’in “Vergide Adalet” Eylemleri Dördüncü Haftasında: Enflasyon Artıyor, Vergiler Artıyor, Gelirimiz Düşüyor; Mücadele Sürüyor!

Image

TTB AHEK ve SES’in “Vergide Adalet” Eylemleri Beşinci Haftasında: Aile Hekimliği Çalışanları Adalet İsteyen Sesini Sandıkta Duyuracak!

Image

TTB AHEK ve SES’in “Vergide Adalet” Eylemleri Altıncı Haftasında: Vazgeçmiyoruz!

Image

“Vergide Adalet” Eylemleri Yedinci Haftasında: Sağlık Emek-Meslek Örgütleri Vergi Kesinti Oranı Üst Sınırının %15 Olması İçin Sağlık Kurumlarında Eylemdeydi

Image

TTB-SES Deprem 1. Yıl Raporu, Depremlerin Birinci Yılında Hatay’da Paylaşıldı: “Unutmadan, Affetmeden, Helalleşmeden, İnatla ve Umutla; Sağlıklı Geleceği Bir Daha Yıkılmamak Üzere Yeniden Kuracağız!”

Image

TTB Depremin Birinci Yılında Deprem Bölgesinde: “Dayanışmayı Büyütme Hedefiyle Yollardayız!”

Image

TTB’nin Deprem Bölgesi Buluşmalarında İkinci Gün: “Dayanışma Yaşatır, Örgütlü Olmak Yaşatır!”

Image

TTB’nin Deprem Bölgesi Buluşmalarında Üçüncü Gün: “Dayanışmamızı Büyütmeye, Yaralarımızı Hep Birlikte Sarmaya Devam Edeceğiz”

Image

TTB’nin Deprem Bölgesi Buluşmalarında Dördüncü Gün: “Unutmak Yok, Affetmek Yok, Helalleşmek Yok!”

Image

“Deprem Bölgesindeki Beş Yaş Altı Çocukların Beslenme Durumları - Hatay Örneği” Çalışması Yayımlandı

Image

TTB’den Şubat Depremlerinin İlk Gününden Birinci Yıldönümüne Kadar Sorumluluklarını Yerine Getirmeyen Cumhurbaşkanı, Bakanlar, Valiler ve Diğer Sorumlular Hakkında Suç Duyurusu

Image

Deprem Bölgesindeki Yurttaşlar ve Meslektaşlarımız ile Dayanışmaya Devam Edeceğiz. Çünkü Biliyoruz ki; Dayanışma Yaşatır!

Image

Depremden Bir Yıl Sonra Hatay Hâlâ Sağlık Limit Değerinin Dört Katı Toz Soluyor

Image

TTB’den Ramazan Bayramı’nda Filistin Ziyareti İçin Dışişleri Bakanlığı ve İlgili Diplomatik Temsilciliklere Yazı

Image

TTB, Emekli Hekim Aylıklarının ve İlave Ücretlerinin Artırılması Amacıyla Hazırladığı Kanun Teklifi Tasarısını Meclis’te Grubu Bulunan Siyasi Partilere İletti

Image

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun: Yaşamlarımızdan, Sağlık Hakkımızdan ve Mücadelemizden Vazgeçmiyoruz!

Image

TTB, Erzincan İliç’te Yaşanan Faciada Sorumluluğu Bulunan Tüm Şirket Yetkilileri ve Kamu Görevlileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Image

4 Mart Dünya Obezite Günü: Obezite Bir Yoksulluk Hastalığıdır

Image

TTB’nin Bileşenleri Arasında Yer Aldığı Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu: Çocuklarımızın Bugünü ve Yarını İçin Okul Yemeği Hemen Şimdi

Image

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’ne Katılan Kadın Hekimler: Cinsiyetçi Sağlık Sistemini Reddediyoruz

Image

Tabip Odalarından Torba Kanun Teklifine Karşı Basın Açıklamaları: Torbadan Sağlık Yerine Ceza ve Anayasasızlaştırma Çıktı, Meclis’te Görüşülen Kanun Teklifi Derhal Geri Çekilmelidir!

Image

Halkevleri’nden TTB’ye Dayanışma Ödülü: “Yargı Kararları veya Atamalar ile Mücadeleden Alıkonulamayacak Bir Direnci Sürdürüyoruz”

Image

TTB, TMMOB ve KESK Heyeti İliç’te: Maden Derhal Kapatılmalı, Faciada Sorumluluğu Bulunan Tüm Şirket Yetkilileri ve Kamu Görevlileri Hakkında Etkin Soruşturma Yürütülmeli

Image

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine İlişkin Bilgi Notu

Image

“Ebelik, Doğum ve Kadın Bedenine Tarihsel Bakışlar” Paneli Yapıldı

TTB'Yİ SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN!

TwitterFacebookInstagramYouTube
Image

TTB Tıp Dünyası E-Dergi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2/17-23, 06570, Maltepe / ANKARA
Tel: (0 312) 231 31 79
tipdunyasi@ttb.org.tr

 

 

Tarayıcıda görüntüle...